Praktijkgebieden o.a.:

 
 
 
 
 
 
 
 
   Nieuws:
 
  • Storing betalingsverkeer griffierecht verholpen
    ​De storing in de betaling van griffierecht via internetbankieren (zie bericht van 20 oktober jl.) is verholpen. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak: 088 - 361 10 01 (8.30 – 17.00 uur). ...
  • Rechtspraak: de rek is uit de organisatie
    ​De Rechtspraak gaat meer aandacht besteden aan kwaliteitszorg. De productiedruk, de modernisering en de reorganisatie van de gerechten in 2013 hebben veel gevergd van de organisatie. De aandacht voor  de kwaliteitszorg is naar de achtergrond gedrongen. Om de kwaliteit van rechtspraak ook op termijn te waarborgen, moet er weer worden geïnvesteerd. “Er is een grens bereikt.”
     
    Die conclusies trekt de Rechtspraak naar aanleiding van het  
 
     
     
     
 
 

Praktisch & betrokken

Praktisch betrokken is voor ons kantoor een juiste benaming.

De term geeft enerzijds weer dat zoveel mogelijk oplossingen voor clienten worden aangereikt die in de praktijk ook hout snijden, terwijl die oplossingen voortkomen uit de betrokkenheid van de organisatie van ons kantoor in het geheel en de individuele medewerkers in het bijzonder.

Sinds de oprichting van ons kantoor enige jaren geleden, heeft de praktijk een bestendige groei laten zien en zijn wij in staat gebleken onze vaste relaties blijvend aan ons te binden en daarnaast een groot aantal nieuwe relaties hebben kunnen begroeten. Wij zijn er met recht trots op er om bekend te staan altijd voor onze clienten klaar te staan en zo snel en adequaat mogelijk van dienst te zijn met medewerkers die in alle geledingen van ons kantoor ruimschoots hun sporen in de advocatuur hebben verdiend.

 
 
 
 
 
 

Twentepoort Oost 3a
7609 RG Almelo

Postbus 837
7600 AV Almelo

Tel. 0546-543520
Fax: 0546-543529

E-mail:
Internet: www.spoorhoekman.nl

Kvk-nummer: 08155434

©2010 Spoor & Hoekman c.s.

Disclaimer:
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of
verstrekking van de informatie op deze site aan derden is niet toegestaan. Hoewel bij het samenstellen van deze website de uiterste zorg is nagestreefd sluiten Spoor Hoekman c.s. iedere
aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die via deze website beschikbaar is.