Praktijkgebieden o.a.:

 
 
 
 
 
 
 
 
   Nieuws:
 
 • Rechtspraak onderzoekt kwaliteit van civiele vonnissen

  81 procent van de civiele vonnissen die in hoger beroep komen is ‘voldoende’ tot ‘goed’. Dit blijkt uit een onderzoek naar de werkwijze bij de totstandkoming van 632 civiele vonnissen. Met name in de uitleg van het vonnis en het motiveren van de beslissing, scoren de civiele rechters bovengemiddeld goed. De uitkomsten van dit onderzoek geven een eerste inzicht in de kwaliteit van civiele vonnissen. ...

 • Beslissing op onderzoekswensen Nijmeegse scooterzaak

  In de strafzaak tegen de twee verdachten in de Nijmeegse scooterzaak heeft het gerechtshof vandaag zijn beslissingen bekend gemaakt op de onderzoekswensen van de verdediging en de advocaat-generaal. De onderzoekswensen zijn besproken tijdens de regiezitting van vrijdag 18 april 2014.

  Getuigen

  Beide verdachten zullen in elkaars zaak als getuigen worden gehoord. Dit verhoor vindt plaats tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak.

  ...
 
 
     
     
     
 
 

Praktisch & betrokken

Praktisch betrokken is voor ons kantoor een juiste benaming.

De term geeft enerzijds weer dat zoveel mogelijk oplossingen voor clienten worden aangereikt die in de praktijk ook hout snijden, terwijl die oplossingen voortkomen uit de betrokkenheid van de organisatie van ons kantoor in het geheel en de individuele medewerkers in het bijzonder.

Sinds de oprichting van ons kantoor enige jaren geleden, heeft de praktijk een bestendige groei laten zien en zijn wij in staat gebleken onze vaste relaties blijvend aan ons te binden en daarnaast een groot aantal nieuwe relaties hebben kunnen begroeten. Wij zijn er met recht trots op er om bekend te staan altijd voor onze clienten klaar te staan en zo snel en adequaat mogelijk van dienst te zijn met medewerkers die in alle geledingen van ons kantoor ruimschoots hun sporen in de advocatuur hebben verdiend.

 
 
 
 
 
 

Twentepoort Oost 3a
7609 RG Almelo

Postbus 837
7600 AV Almelo

Tel. 0546-543520
Fax: 0546-543529

E-mail:
Internet: www.spoorhoekman.nl

Kvk-nummer: 08155434

©2010 Spoor & Hoekman c.s.

Disclaimer:
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of
verstrekking van de informatie op deze site aan derden is niet toegestaan. Hoewel bij het samenstellen van deze website de uiterste zorg is nagestreefd sluiten Spoor Hoekman c.s. iedere
aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die via deze website beschikbaar is.