0546 - 54 35 20
Faillissementsrecht

Faillissementsrecht

Als een schuldenaar ten minste twee schuldeisers heeft en niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoet, kan hij failliet worden verklaard op grond van de Faillissementswet. Dan wordt er beslag gelegd op zijn gehele vermogen. Spoor & Hoekman Advocaten is gespecialiseerd in het faillissementsrecht en is u graag van dienst.

Curator of bewindvoerder

Het faillissement wordt uitgesproken door de Rechtbank. Die stelt vervolgens een curator aan, die het vermogen van de failliet te gelde maakt en de opbrengst verdeelt onder de gezamenlijke schuldeisers. De advocaten van Spoor & Hoekman Advocaten worden regelmatig benoemd tot curator in faillissementen en tot bewindvoerder in surseances. Onze ervaring en expertise komt hierbij goed van pas.

Onze specialismen binnen het faillissementsrecht

Spoor & Hoekman Advocaten adviseert u graag over onder andere de volgende aspecten van het faillissementsrecht: risicobeperking voor faillissement, surseance van betaling, schuldeisersakkoord, herstructureringen, doorstarten, financieringen, bestuurdersaansprakelijkheid, actio pauliana, zekerheden, eigendomsvoorbehoud, borg(stelling), bodemverhuur, bodembeslag en faillissementsfraude.

Ook de gerechtelijke procedures over deze aspecten van het faillissementsrecht voeren wij graag voor u. Daarbij staan uw belangen voor ons altijd voorop. Neem contact op met één van onze advocaten om de mogelijkheden te bespreken.

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan één van onze specialisten.

Verstuur

Maak afspraak
Direct advies van onze specialisten.

Online juridische balie Heeft u vragen, of wilt u vrijblijvend advies?

Klik op de link hiernaast voor meer informatie

Naar onze online juridische balie >

Naast een specialisatie in bouwrecht heeft men bij Spoor & Hoekman in Almelo ook bijzonder kwaliteiten waar het incasso trajecten betreft.

Keer op keer weet men ons weer te verassen met het binnen halen van de vordering en het behoud van de klant zonder dat de relatie tussen ons en de klant schade oploopt.

Wij kunnen iedereen aanbevelen hun belangen te laten behartigen door Spoor & Hoekman.

Willy Leysen | Ariane ICT

Wij werken al jaren samen met Spoor & Hoekman Advocaten, een laagdrempelig en no-nonsense advocatenkantoor.

Spoor & Hoekman Advocaten adviseert en begeleidt snel en deskundig, niet alleen voor onze eigen zaken maar waar nodig ook voor situaties die bij onze cliënten spelen. De advocaten zijn goed bereikbaar en door de persoonlijke benadering wordt de geboden dienstverlening als prettig ervaren.

De omvang en werkwijze van het kantoor strookt met onze eigen visie binnen Accuraat Accountants en we hopen daarom dat de samenwerking nog lang voortgezet kan worden.

Lucas Ekkel | Accuraat Accountants